زمان ثبت آزمون زبان MSRT سال 98

05 اکتبر 2019
بدون نظر
زمان ثبت آزمون زبان MSRT سال 98

در این مقاله از زمان ثبت نام آزمون زبان MSRT  مطلع می شوید. زمان ثبت نام آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم از روز دوشنبه 15 مهر آغاز خواهد شد. زمان دقیق ث...


ادامه مطلب

راهنمای ثبت نام در آزمون زبان msrt سال 98

05 اکتبر 2019
2 نظر
زمان ثبت آزمون زبان MSRT سال 98

این مقاله راهنمای ثبت نام در آزمون زبان MSRT است. آزمون MSRT آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی است. دانشجویان دکتری اکثریت داوطلبان این آزمون را تشکیل می د...


ادامه مطلب