کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش 98

30 مارس 2019
بدون نظر
زمان جدید برگزاری کنکور ارشد

در این صفحه از زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای سال 98 و کارنامه های آزمون های آزمایشی سنجش مطلع می شوید. نحوه برگزاری ...


ادامه مطلب

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش 98

30 مارس 2019
بدون نظر
زمان جدید برگزاری کنکور ارشد

در این صفحه از هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش ، شهریه آزمون های سنجش و هزینه و شهریه مراحل ثبت نام آزمون های سنجش مطلع می شوید. جدول های ...


ادامه مطلب

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

27 مارس 2019
بدون نظر
زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98 – 99 را در جدول زمان بندی ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش مشاهده می کنید. واجدین شرایط ثبت نام آزمون های س...


ادامه مطلب

شرایط ثبت نام در آزمون های آزمایشی سنجش 98

27 مارس 2019
بدون نظر
زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

در این صفحه از شرایط ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98 – 99 مطلع می شوید. واجدین شرایط ثبت نام در آزمون های آزمایشی سنجش می توانند برای ثبت نام ...


ادامه مطلب

تعیین هزینه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش 98

25 دسامبر 2018
بدون نظر
تعویق و تاخیر کنکور

هزینه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش در سال 98 تعیین شد. در این صفحه لیست کامل هزینه ثبت نام آزمون سراسری، کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،...


ادامه مطلب