نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 98

08 آگوست 2019
19 بازدید
بدون نظر

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 98

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 99


در این مقاله از زمان و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 98 مطلع میشوید. امکان پرداخت الکترونیکی سامانه ثبت نام از تاریخ 98/05/16 در سامانه سنجش و پذیرش تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هفتم به هشتم ، فعال شد. نحوه پرداخت هزینه ...


ادامه مطلب
موضوع :

شرایط ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

06 آگوست 2019
29 بازدید
بدون نظر

شرایط ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

اعلام نتایج آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم


در این مقاله از شرایط ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98-99 مطلع می شوید. واجدین شرایط ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم می توانند جهت ثبت نام به سامانه ثبت نام میان پایه مدارس تیزهوشان پایه هشتم مراجعه نمایند. هم اکنون ثبت نام آزمون تکمی...


ادامه مطلب
موضوع :

مراحل ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 98-99

03 آگوست 2019
21 بازدید
بدون نظر

مراحل ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 98-99

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان


در این مقاله از مراحل ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان پایه هشتم 98-99 مطلع می شوید. داوطلبان تکمیل ظرفیت هفتم به هشتم تیزهوشان ، مطابق با مراحل مندرج در این صفحه ، جهت ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان اقدام نمایند. راهنمای مراحل ثبت نام در آز...


ادامه مطلب
موضوع :

منابع و سوالات آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم

31 جولای 2019
16 بازدید
بدون نظر

منابع و سوالات آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت هشتم تیزهوشان


در این مقاله از منابع و سوالات آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 99 – 1400 مطلع می شوید. سوالات آزمون تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان پایه هفتم به هشتم سال 99 – 1400 شامل سوالات استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی می باشد. تعداد سوالات آزمون...


ادامه مطلب
موضوع :

سایت ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

31 جولای 2019
20 بازدید
بدون نظر

سایت ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

درصدهای قبولی در تیزهوشان


سایت ثبت نام تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99 به نشانی hoosh8.medu.ir به منظور ثبت نام داوطلبان ورود به مدارس تیزهوشان هفتم به هشتم و سایر خدمات در نظر گرفته شده است. آزمون تیزهوشان هفتم به هشتم، برای گزینش دانش آموزان مستعد برای ورود به مدارس تیز...


ادامه مطلب
موضوع :

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

27 جولای 2019
16 بازدید
بدون نظر

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99

ثبت درخواست تجدید نظر آزمون تیزهوشان 98 - 99


در این مقاله از نحوه و زمان ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت تیزهوشان هفتم به هشتم 98 – 99 ، منابع آزمون و زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت پایه هفتم به هشتم مطلع می شوید. همچنین تعداد سوالات هر درس این آزمون و مهلت پاسخگویی به هر درس به اطلاع داوطلبان ...


ادامه مطلب
موضوع :