ثبت نام آزمون ثبت اسناد رسمی و سردفتری

09 نوامبر 2018
بدون نظر
ثبت نام آزمون ثبت اسناد رسمی و سردفتری

سازمان ثبت اسناد در نظر دارد. برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط زیر از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید