پذیرش بومی استانی دانشگاه فرهنگیان یعنی چه؟

15 آگوست 2019
10 نظر
کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان

آیا می دانید پذیرش بومی استانی دانشگاه فرهنگیان یعنی چه؟ در این مقاله از شرایط پذیرش بومی استانی دانشگاه فرهنگیان در کنکور و معنی بومی بودن در دانشگاه...


ادامه مطلب