نتایج آزمون های آزمایشی سازمان سنجش 98

30 مارس 2019
بدون نظر
زمان جدید برگزاری کنکور ارشد

از طریق این صفحه از نتایج آزمون های آزمایشی سازمان سنجش سال 98 و زمان دریافت کارنامه آزمون های آزمایشی سنجش مطلع می شوید. برای مشاهده نتایج هر یک از آ...


ادامه مطلب

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش 98

30 مارس 2019
بدون نظر
زمان جدید برگزاری کنکور ارشد

در این صفحه از هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش ، شهریه آزمون های سنجش و هزینه و شهریه مراحل ثبت نام آزمون های سنجش مطلع می شوید. جدول های ...


ادامه مطلب

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

27 مارس 2019
بدون نظر
زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98 – 99 را در جدول زمان بندی ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش مشاهده می کنید. واجدین شرایط ثبت نام آزمون های س...


ادامه مطلب

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش 98

27 مارس 2019
بدون نظر
زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

در این صفحه از بودجه بندی آزمون های آزمایشی سنجش در سال 98 – 99 مطلع می شوید. داوطلبان با توجه بودجه بندی منابع آزمون های آزمايشی سنجش ، برای آز...


ادامه مطلب

شرایط ثبت نام در آزمون های آزمایشی سنجش 98

27 مارس 2019
بدون نظر
زمان ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98

در این صفحه از شرایط ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش 98 – 99 مطلع می شوید. واجدین شرایط ثبت نام در آزمون های آزمایشی سنجش می توانند برای ثبت نام ...


ادامه مطلب

تعیین هزینه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش 98

25 دسامبر 2018
بدون نظر
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

هزینه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش در سال 98 تعیین شد. در این صفحه لیست کامل هزینه ثبت نام آزمون سراسری، کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری،...


ادامه مطلب

روش تحلیل آزمون آزمایشی برای کنکور 98

18 نوامبر 2018
بدون نظر
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

روش تحلیل آزمون آزمایشی برای کنکور 98 آموزش و پرورش نحوه تحلیل آزمون های آزمایشی برای کنکور 98 را پیشنهاد داده است که در این صفحه به توضیح آن پرداخته ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید