حد نصاب قبولی در آزمون سنجش هوش مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400

06 فوریه 2020
بدون نظر
درصدهای قبولی در تیزهوشان

حد نصاب قبولی در آزمون سنجش هوش مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400 به صورت دقیق و مشخص توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مشخص نشده است. ...


ادامه مطلب

حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

21 ژانویه 2019
بدون نظر
حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قطعی است یا خیر؟ حذف آزمون تیزهوشان نهم، بخشنامه آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی، آیا آزمون تیزهوشان حذف شد؟ ب...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید