ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیر انتفاعی 97

15 اکتبر 2018
بدون نظر
زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

این مقاله راهنمای ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی 97 می باشد. نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور پیام نور و غیرا...


ادامه مطلب

ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور 98

15 اکتبر 2018
بدون نظر
شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور

ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون کنکور دانشگاه پیام نور 98 آغاز شد. دانشگاه پیام نور در دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه با ارائه تکمیل ظرفیت در کد رشته محل هایی که...


ادامه مطلب

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97

15 اکتبر 2018
بدون نظر
شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور از شنبه 97/07/21 آغاز شد. داوطلبان می توانند در مهلت تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور 97 که در این صفحه اعلام شده است ، ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید