ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی در کنکور سراسری 99

01 فوریه 2020
بدون نظر
ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی در کنکور سراسری 99

دانشگاه غیرانتفاعی یکی از موسسات آموزشی است که داوطلبین به دلیل تنوع رشته ها، امکان ورود آسان تر به این دانشگاه ها و برگزاری منظم کلاس ها در سال های ا...


ادامه مطلب

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی 97

10 ژانویه 2019
بدون نظر
شرایط تطبیق واحد دانشگاه غیرانتفاعی

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه غیرانتفاعی97 دانشگاه غیرانتفاعی در هر سال دو نوبت ثبت نام بدون کنکور برای ورودی مهر و بهمن ماه دارد؛ بنابرای...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید