میزان حقوق رشته پرستاری 99

19 دسامبر 2020
394 نظر
میزان حقوق رشته پرستاری

میزان حقوق رشته پرستاری در سال 99 چقدر است؟ در این مقاله جدول کامل حقوق و مزایا رشته پرستاری منتشر گردیده است. هر سال بعد از مصوبه اخیر شورای عالی کار...


ادامه مطلب

درآمد رشته پرستاری

19 آگوست 2018
بدون نظر
درآمد رشته پرستاری

درآمد رشته پرستاری چقدر است؟ سوالی که اطلاع از پاسخ آن، به داشتن انتخاب رشته ای آگاهانه برای داوطلبان تحصیل در رشته پرستاری کمک خواهد کرد. در این مقال...


ادامه مطلب

معرفی رشته پرستاری

04 آگوست 2018
بدون نظر
رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

در این مقاله به معرفی رشته پرستاری خواهیم پرداخت. در معرفی رشته پرستاری به بررسی موضوعاتی از قبیل واحدهای درسی پرستاری، ادامه تحصیل در این رشته، بازار...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید