درصد تاثیر سهمیه مدارس شاهد در کنکور 98

22 آوریل 2019
بدون نظر
مدارس شاهد

درصد تاثیر سهمیه مدارس شاهد در کنکور 98 چه تاثیری دارد؟ سهمیه های متعددی به عنوان سهمیه موثر در کنکور شناخته می شوند. مدارس شاهد هر سال از طریق برگزار...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید