ضمن خدمت فرهنگیان

16 جولای 2020
14 نظر
ضمن خدمت فرهنگیان

ضمن خدمت فرهنگیان به مجموعه فعالیت هایی که در طول خدمت 30 ساله در راستای بروز رسانی سطح اطلاعات و افزایش مهارت تدریس، استفاده از تجهیزات جدید کمک آموز...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید