لیست رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه پیام نور 99 – 1400 مهر – بهمن

15 ژانویه 2019
بدون نظر
رشته های پیراپزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه پیام نور دو نوبت در سال ( مهر و بهمن ماه ) پذیرش بدون کنکور دارد. برای اطلاع از لیست رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه پیام نور مهر و بهمن سا...


ادامه مطلب

لیست رشته های پزشکی و پیراپزشکی علوم پزشکی 97

20 اکتبر 2018
بدون نظر
لیست رشته های پیراپزشکی بدون کنکور دانشگاه آزاد

لیست رشته های پزشکی و پیراپزشکی علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی سال 97 به اطلاع متقاضیان گرامی تحصیل در گروه های پزشکی می رسد.  در سال 97 تعدادی ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید