شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان شبانه

20 نوامبر 2018
يک نظر
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان شبانه که قصد انصراف از تحصیل در دانشگاه روزانه دولتی را دارند و یا فارغ التحصیل دوره روزانه دانشگاه دولتی هستند، پیرو ...


ادامه مطلب

شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان روزانه

20 نوامبر 2018
بدون نظر
شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان روزانه

شرایط کنکور مجدد برای دانشجویان روزانه ای که قصد انصراف از تحصیل در دانشگاه روزانه دولتی را دارند و یا فارغ التحصیل دوره روزانه دانشگاه دولتی هستند، پ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید