تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد لغو شد

26 ژانویه 2020
بدون نظر
تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد لغو شد

تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد لغو شد. بنا بر اعلام رسمی سازمان سنجش تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید