دو دیپلم همزمان برای سمپادی ها

04 آگوست 2019
بدون نظر
مدارس سمپاد

دو دیپلم همزمان برای سمپادی ها طبق اعلام رئیس مرکز ملی پرورش استعداد درخشان امکان پذیر شد . خانم فاطمه مهاجرانی ، رئیس مرکز ملی پرورش استعداد درخشان و...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید