امریه سربازی در جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

12 اکتبر 2019
بدون نظر
ثبت نام امریه وزارت علوم ۹۹

امریه سربازی در جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام می شود. مشمولان متقاضی امریه درصورتی که واجد شرایط باشند میتوانند جهت ام...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید