نحوه امتیازبندی مدارس شاهد 98 – 99

24 ژوئن 2019
بدون نظر
نحوه امتیازبندی مدارس شاهد

در این مقاله از نحوه امتیازبندی مدارس شاهد سال 98 – 99 مطلع میشوید. اولویت بندی در این مدارس با توجه به جدول امتیازبندی مدارس شاهد انجام می شود....


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید