پرداخت کمک معیشت به آزادگان و جانبازان معسر

18 می 2019
بدون نظر
ويرايش سهميه ایثارگری در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در این صفحه از پرداخت کمک هزینه معیشت به آزادگان و جانبازان معسر در سال 98 مطلع می شوید. مجلس بنیاد شهید را مکلف به پرداخت کمک معیشت به آزادگان و جانب...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید