انتقال اضطراری فرهنگیان

28 جولای 2020
بدون نظر
انتقال اضطراری فرهنگیان

در این مقاله  می توانید از ضوابط و شرایط انتقال اضطراری فرهنگیان مطلع شوید. در راستای افزایش بهره وری  واستفاده بهینه از نیروهای انسانی مناطق آموزشی، ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید