تقسیم سربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

30 سپتامبر 2019
بدون نظر
تقسیم سشرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98ربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

در این مقاله از خبر تقسیم سربازان براساس مهارت های فنی در سال 98 مطلع می شوید. جانشین قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور اعلام کرد، به دنبال این هس...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید