کسری خدمت مشمولان غایب سربازی با خدمت بسیج در سال 98

28 سپتامبر 2019
بدون نظر
اربعین سربازی

در این مقاله از کسری خدمت مشمولان غایب سربازی با خدمت بسیج مطلع می شوید. آیا این کار امکان پذیر است و مشمولان غایب سربازی می توانند با خدمت بسیج ، کسر...


ادامه مطلب

به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت برای سربازی

10 آگوست 2019
بدون نظر
به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت برای سربازی

به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت برای سربازی در سال 98 خواهد بود. در این مقاله از جزئیات کامل خبر کسر خدمت سربازی بابت هر فرزند مطلع می شوید. به ازای ...


ادامه مطلب

کسری خدمت برای ایثارگری والدین در سال 98

22 می 2019
بدون نظر
کسری خدمت برای ایثارگری والدین در سال

در این خبر ، از کسری خدمت برای ایثارگری والدین در سال 98 مطلع می شوید. ضوابط و مقررات کسر خدمت ایثارگری والدین به اطلاع مشمولان غیرغایب می رسد. همچنین...


ادامه مطلب

شرایط کسری خدمت فرزندان ایثارگران

18 فوریه 2019
بدون نظر
تقسیم سشرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98ربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

شرایط جدید کسری خدمت فرزندان ایثارگران و قانون کسری خدمت ایثارگری در سال 97 اعلام شد.  شرایط کسر خدمت مشمولین نظام وظیفه توسط جانشین سازمان وظیفه عموم...


ادامه مطلب

کسری خدمت جبهه پدر ایثارگر سال 98

15 سپتامبر 2018
4 نظر
تقسیم سشرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98ربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

کسر خدمت جبهه پدر ایثارگر سال 98 برای فرزندان جانبازان و ایثارگران 12 روز به ازای هر ماه انجام می شود. سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام نمود، تاکنون 3500...


ادامه مطلب

آخرین تغییرات مربوط به کسر خدمت در سهمیه ایثارگری

11 سپتامبر 2018
بدون نظر
کسری خدمت برای ایثارگری والدین در سال

در این مقاله آخرین تغییرات مربوط به کسر خدمت در سهمیه ایثارگریبرای سال 98 را شرح خواهیم داد. پیرو اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا ، کسر خدمت 12 روزه ب...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید