استعداد تحلیلی آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400

06 فوریه 2020
بدون نظر
استعداد تحلیلی آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 - 1400

استعداد تحلیلی آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400 چیست؟ درگذشته آزمون ورودی به مدارس تیزهوشان شامل دو دفترچه سوال بود. دفترچه اول سوا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید