مصاحبه مجدد آزمون استخدامی قوه قضاییه 98

21 مارس 2019
بدون نظر
زمان دریافت کارت آزمون تشریحی تصدی منصب قضاء ویژه دانشگاهیان

بعد از اتمام مهلت مصاحبه آزمون استخدامی قوه قضائیه 98 نوبت به مهلت مصاحبه مجدد آزمون استخدامی قوه قضاییه 98 می رسد. اطلاعیه اتمام مصاحبه تخصصی آزمون ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید