زمان استخدام سپاه

22 ژوئن 2019
125 نظر
شرط معدل برای استخدام سپاه

متقاضیان استخدام سپاه در این مقاله از زمان استخدام سپاه در سال 99 – 1400 مطلع خواهند شد. واجدین شرایط در زمان تعیین شده برای استخدام سپاه اقدام ...


ادامه مطلب

شرط معدل برای استخدام سپاه

22 ژوئن 2019
4 نظر
شرط معدل برای استخدام سپاه

در این مقاله از شرط معدل برای استخدام سپاه 99 مطلع می شوید. واجدین شرایط استخدام سپاه با در نظر گرفتن شرط معدل برای استخدام سپاه می توانند جهت ورود به...


ادامه مطلب

اعلام نتایج استخدام سپاه در سال 99

20 ژوئن 2019
2 نظر
شرط معدل برای استخدام سپاه

در این مقاله از اعلام نتایج استخدام سپاه در سال 99 – 1400 مطلع میشوید. بعد از اعلام نتایج سپاه ، پذیرفته شدگان به مرحله مصاحبه دعوت میشوند. نتای...


ادامه مطلب

استخدام با مدرک دیپلم در سپاه

19 ژوئن 2019
بدون نظر
شرط معدل برای استخدام سپاه

در این مقاله از شرایط استخدام با مدرک دیپلم سپاه 99 مطلع می شوید. دارندگان مدرک دیپلم که متقاضی استخدام سپاه می باشند، این صفحه را به دقت مطالعه کنند....


ادامه مطلب

شرایط استخدام خواهران در سپاه 99 – 1400

22 می 2019
123 نظر
شرایط استخدام خواهران در سپاه 99 - 1400

در این صفحه از شرایط استخدام خواهران در سپاه 99 – 1400 مطلع می شوید. برای اطلاع از استخدام با دیپلم در سپاه برای بانوان، زمان استخدام خواهران در...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید