استخدام صدا و سیما با طرح خدمت سربازی امریه 99

15 سپتامبر 2018
بدون نظر
ثبت نام امریه وزارت علوم ۹۹

استخدام صدا و سیما با طرح خدمت سربازی – امریه برای سال 99 انجام می شود. صدا و سیما به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای سازمان به نیروه...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید