راهنمای جذب سرباز معلم 99 – 1400

27 آوریل 2020
2 نظر
جذب سرباز معلم 99 - 1400

راهنمای جذب سرباز معلم 99 – 1400 در این مقاله بررسی شده است. وزارت آموزش و پرورش هر ساله برای جذب و تامین کسری نیروی انسانی خود با هماهنگی ستاد ...


ادامه مطلب

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان ها

28 آوریل 2019
بدون نظر
جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان ها

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان ها در سال 99 اعلام شد. آگهی جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش برای هر استان مجزا منتشر می شود. هم اکنون استخدام جه...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید