زمان آزمون استخدامی نیروی هوایی ارتش

07 جولای 2020
بدون نظر
استخدام نیروی هوایی ارتش

زمان آزمون استخدامی نیرو هوایی ارتش در سال 99 در تاریخ 14 تیر ماه لغایت 14 مرداد ماه می باشد و متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند در این تاریخ اقدام...


ادامه مطلب

استخدام نیروی هوایی ارتش 99

15 نوامبر 2018
بدون نظر
استخدام نیروی هوایی ارتش

استخدام نیروی هوایی ارتش سال 99 آغاز شد. در این صفحه تمام اطلاعات لازم نظیر زمان استخدام نیروی هوایی ارتش و شرایط استخدام نیروی هوایی ارتش اعلام شده ا...


ادامه مطلب

شرایط استخدام نیروی هوایی ارتش 97

16 اکتبر 2018
بدون نظر
استخدام نیروی هوایی ارتش

شرایط استخدام نیروی هوایی ارتش در سال 97 اعلام شد. آگهی استخدام نیروی هوایی ارتش از تاریخ 97/07/13 منتشر شد. واجدین شرایط استخدام نیروی هوایی ارتش می ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید