لیست اسامی پذیرفته شدگان ذخیره نمونه دولتی

13 آگوست 2019
54 نظر
اسامی پذیرفته شدگان ذخیره نمونه دولتی

داوطلبان عزیز مدارس نمونه دولتی، از طریق این مقاله از لیست اسامی پذیرفته شدگان ذخیره نمونه دولتی 99 – 1400 مطلع می شوند. توجه داشته باشید که لیس...


ادامه مطلب

اسامی پذیرفته شدگان ذخیره نمونه دولتی

20 ژوئن 2018
بدون نظر
اسامی پذیرفته شدگان ذخیره نمونه دولتی

اسامی پذیرفته شدگان ذخیره نمونه دولتی ، بعد از اعلام لیست اسامی قبول شدگان اصلی مدارس نمونه دولتی سال 99 منتشر می گردد. لیست اسامی پذیرفته شدگان ذخیره...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید