کدام سهمیه مناطق بهتر است

08 نوامبر 2018
بدون نظر
سهمیه و اسامی شهرهای منطقه 3 و 2 و 1

کدام سهمیه مناطق بهتر است کدام سهمیه مناطق در کنکور سراسری بهتر است، سهمیه های کنکور سراسری شامل سهمیه منطقه 1، سهمیه منطقه 2، سهمیه منطقه 3 است، در ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید