شرکت در کنکور پزشکی با مدرک لیسانس غیرمرتبط

03 نوامبر 2019
4 نظر
دندانپزشرکت در کنکور پزشکی با مدرک لیسانس غیرمرتبطشکی

شرکت در کنکور پزشکی با مدرک لیسانس غیرمرتبط برای کنکور 99 امکانپذیر شد. هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تحصیل پزشکی با مدرک لیسانس شرح داد. ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید