پرداخت هزینه آزمون عملی تربیت بدنی

19 سپتامبر 2020
بدون نظر
پرداخت هزینه آزمون عملی تربیت بدنی

داوطلبان شرکت در آزمون عملی تربیت بدنی ابتدا باید در مرحله نخستین این آزمون پذیرفته شده باشند و در نهایت هزینه آزمون عملی تربیت بدنی را پرداخت نمایند....


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید