ثبت نام ارز دانشجویی در سامانه سجاد

19 می 2019
بدون نظر
ثبت نام ارز دانشجویی در سامانه سجاد

ثبت نام ارز دانشجویی در سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.irسال 98 از 29اردیبهشت 98 آغاز شد. نرخ ارز دانشجویی برای تحصیل در خارج در شش ماهه اول 98 مشا...


ادامه مطلب

شرایط ثبت نام در سامانه نشا وزارت علوم

26 می 2018
بدون نظر
شرایط ثبت نام در سامانه نشا

همانگونه که در مقاله های قبلی بدان اشاره کردیم سامانه نشا وزارت علوم برای دانشجویانی می باشد که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور را دارند و...


ادامه مطلب

سامانه نشا چیست

26 می 2018
بدون نظر

سامانه نشا ، سامانه ثبت نام ارز دانشجویی می باشد که دانشجویانی که در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل می نمایند و می خواهند از ارز هایی که دولت برای رفا...


ادامه مطلب

ارز دانشجویی 97

23 می 2018
بدون نظر
ارز دانشجویی 97

یکی از مواردی که دولت برای رفاه حال دانشجویان اعزام به خارج که در دانشگاه های خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند، این می باشد که ارز با قیمت مرجع را تح...


ادامه مطلب

مراحل دریافت ارز دانشجویی در سال 98

23 می 2018
بدون نظر
مراحل دریافت ارز دانشجویی در سال 97

پیش از آنکه بخواهیم مراحل دریافت ارز دانشجویی در سال 98 را بگوییم در ابتدا باید این را در نظر داشته باشید که میزان ارز دانشجویی پرداخت شده به دانشجویا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید