ثبت نام ارز دانشجویی در سامانه سجاد

19 می 2019
بدون نظر
ثبت نام ارز دانشجویی در سامانه سجاد

ثبت نام ارز دانشجویی در سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.irسال 98 از 29اردیبهشت 98 آغاز شد. نرخ ارز دانشجویی برای تحصیل در خارج در شش ماهه اول 98 مشا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید