نحوه معرفی به استاد در دانشگاه پیام نور در سال 98

02 نوامبر 2018
بدون نظر
مهلت ثبت مهمان دانشگاه پیام نور

معرفی به استاد در دانشگاه پیام نور کمی متفاوت از دانشگاه های دیگر می باشد بدین صورت که دانشجو میتواند یه جای اینکه در طول ترم با دیگر دانشجویان در کلا...


ادامه مطلب

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول پیام نور 98

23 آگوست 2018
بدون نظر
شرایط و نحوه اخذ معرفی به استاد دانشگاه پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول و دوم پیام نور مطابق تقویم آموزشی اعلام شد، مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 98-96...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید