حذف کنکور نظام قدیم ۱۴۰۰

15 سپتامبر 2020
بدون نظر
حذف کنکور نظام قدیم ۱۴۰۰

آیا حذف کنکور نظام قدیم ۱۴۰۰ اتفاق می افتد؟ بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری نظام قدیم می خواهند این موضوع را بدانند که حذف کنکور برای نظام قدیم صورت م...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید