حد نصاب قبولی آزمون استخدام آموزش و پرورش

18 ژوئن 2020
11 نظر
حد نصاب قبولی آزمون استخدام آموزش و پرورش

آزمون استخدام در وزارت آموزش و پرورش همزمان با آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور برگزار خواهد شد. حد نصاب قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش یکی...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید