قانون جدید استخدامی ایثارگران در سال 99

02 نوامبر 2020
بدون نظر
قانون جدید استخدام ایثارگران

قانون جدید استخدامی ایثارگران در سال 99 در رابطه آن دسته از ایثارگرانی می باشد که به صورت قرار دادی و یا پیمانی مشغول به فعالیت در ارگان های مربوطه می...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید