سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

05 می 2019
بدون نظر
سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی

سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی از 98/02/15 برای نیمسال اول 98-99 فعال شد. این صفحه راهنمای این سامانه نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی است....


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید