آیین نامه ارزیابی مصاحبه دکتری 98

27 ژوئن 2018
بدون نظر
آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری

آیین نامه ارزیابی مصاحبه دکتری به اطلاع مصاحبه شوندگان آزمون دکتری سال 98 می رسد. براساس آئین نامه جدید، دانشگاه ها موظف می باشند نمره معرفی شدگان به ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید