برگزاری کنکور 98 با دو کنکور مجزا نظام قدیم و جدید

23 اکتبر 2018
بدون نظر
دو کنکور مجزا نظام قدیم و جدید 98

آیا برگزاری کنکور 98 با دو کنکور مجزا نظام قدیم و جدید قطعی شد؟ سوالاتی که ذهن داوطلبان را مشغول نموده این است که کنکور 98 چگونه برگزار می شود؟،منابع ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید