زمان برگزاری آزمونMSRT

27 دسامبر 2020
بدون نظر
زمان برگزاری آزمونMSRT

آزمون  MSRT برای تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار می شود. تاریخ برگزاری آزمونMSRT امسال به دلیل محدودیت های کرونایی تغییر کرده است. در این مقاله به زمان ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید