تاریخ جدید برگزاری آزمون های لغو شده پزشکی اسفند 98

28 فوریه 2020
بدون نظر
تاریخ برگزاری آزمون های لغو شده

تاریخ جدید برگزاری آزمون های لغو شده پزشکی اسفند 98 اعلام شد. از آن جا که امتحانات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اسفند 1398 . در پی شیوع ویروس کرو...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید