آزمون رغبت و توانایی پایه نهم | آزمونهای مشاوره ای همگام | hamgam.medu.ir

16 نوامبر 2020
بدون نظر
آزمون رغبت و توانایی پایه نهم |

دانش آموزان پایه نهم تحصیلی پیش از انتخاب رشته باید در آزمون رغبت و توانایی پایه نهم شرکت نمایند. راهنمای جامع نحوه شرکت در آزمون رغبت و توانایه پایه ...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید