شرایط استخدام نیروی زمینی ارتش | مدارک و شرایط ثبت نام

22 فوریه 2020
بدون نظر
استخدام نیروی زمینی ارتش

نیروی زمینی ارتش مانند روال هر سال شرایط استخدام نیروی زمینی را اعلام کرد. ارتش برای تکمیل کادر نیروی انسانی خود جهت حفظ تمامیت ارضی ایران اقدام به اس...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید