تایید مدارک تحصیلی دانشجویان در سامانه سجاد 98 – 99

23 آوریل 2019
بدون نظر
تایید مدارک تحصیلی دانشجویان در سامانه سجاد-

تایید مدارک تحصیلی دانشجویان در سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir انجام می شود. نحوه تایید مدارک توسط وزارت علوم اینترنتی و در سامانه سجاد سازمان ا...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید