جذب نیروی سرباز امریه در جهاد دانشگاهی استان مرکزی سال 98

26 اکتبر 2019
بدون نظر
ثبت نام امریه وزارت علوم ۹۹

اطلاعیه جذب نیروی سرباز امریه در جهاد دانشگاهی استان مرکزی 98 اطلاعیه جذب نیروی سرباز امریه در جهاد دانشگاهی استان مرکزی سال 98 اعلام شد. این مرکز با ...


ادامه مطلب

نحوه تهیه پروژه کسر خدمت در سال 98

15 اکتبر 2019
بدون نظر
دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

اگر میخواهید بدانید نحوه تهیه پروژه کسر خدمت در سال 98 چگونه است و اینکه پروژه کسر خدمت چیست, خرید پروژه کسر خدمت سربازی و مراکز ارائه دهنده برای پروژ...


ادامه مطلب

محدود شدن معافیت و کفالت پزشکی برای سربازان سال 98 – 99

14 اکتبر 2019
بدون نظر
محدود شدن معافیت و کفالت پزشکی برای سربازان سال 98 - 99

با توجه به افزایش معافیت و کفالت پزشکی سربازان در سال 98، خبر محدود شدن معافیت و کفالت پزشکی برای سربازان در سال 98 – 99 را مورد بررسی قرار داده...


ادامه مطلب

امریه سربازی در جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

12 اکتبر 2019
بدون نظر
ثبت نام امریه وزارت علوم ۹۹

امریه سربازی در جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام می شود. مشمولان متقاضی امریه درصورتی که واجد شرایط باشند میتوانند جهت ام...


ادامه مطلب

شرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98

10 اکتبر 2019
بدون نظر
تقسیم سشرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98ربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

در این مقاله از شرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98 مطلع می شوید. دانش آموزان بسیجی به درصورت داشتن همکاری منظم و فعالیت مستمر در بسیج به...


ادامه مطلب

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم در مهر 98

09 اکتبر 2019
بدون نظر
ثبت نام امریه وزارت علوم ۹۹

فراخوان مشمولان کاردانی ، دیپلم و زیر دیپلم در مهر ماه 98 ، اعلام شد. سازمان وظیفه عمومی ناجا مشمولان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم را...


ادامه مطلب

آگهی ششمین مرحله جذب امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد دانشگاه تهران 98

09 اکتبر 2019
بدون نظر
ثبت نام امریه وزارت علوم ۹۹

آگهی ششمین مرحله جذب امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 98 و آگهی جذب سرباز امریه در جهاد دانشگاهی تهران ، منتشر شد. با توجه به فراخو...


ادامه مطلب

دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

09 اکتبر 2019
بدون نظر
دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98 اعلام شد. سربازان مشمول خدمت ، با توجه به دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی می توانند برا...


ادامه مطلب

مجوز خروج از کشور برای سربازان نخبه در سال 1401

08 اکتبر 2019
بدون نظر
مرخصی به سربازان آموزشی در اربعین

در این مقاله از خبر امکان خروج سربازان نخبه مطلع می شوید. مجوز خروج از کشور برای سربازان نخبه در سال 1401 صادر می شود. سربازان نخبه برای دریافت مجوز خ...


ادامه مطلب

آگهی استخدام سرباز امریه در سازمان تجاری سازی و فناوری و اشتغال دانش آموختگان

02 اکتبر 2019
بدون نظر
دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

آگهی استخدام سرباز امریه در سازمان تجاری سازی و فناوری و اشتغال دانش آموختگان برای سال 98 منتشر شد. در این اطلاعیه از استان مورد نیاز برای استخدام سرب...


ادامه مطلب

تقسیم سربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

30 سپتامبر 2019
بدون نظر
تقسیم سشرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال در سال 98ربازان براساس مهارت های فنی در سال 98

در این مقاله از خبر تقسیم سربازان براساس مهارت های فنی در سال 98 مطلع می شوید. جانشین قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور اعلام کرد، به دنبال این هس...


ادامه مطلب

نحوه معافیت از سربازی به واسطه جانبازی پدر در سال 98

28 سپتامبر 2019
بدون نظر
دسته بندی مرخصی های دوره آموزشی خدمت سربازی سال 98

در این مقاله از نحوه معافیت از سربازی به واسطه جانبازی پدر در سال 98 و کسری خدمت جبهه پدر در سال 98 مطلع می شوید. اگر از مشمولان سربازی هستید و برا مع...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید