تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

بایگانی برچسب: نمونه دولتی

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان ایلام | ilam.natije.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان ایلام | ilam.natije.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان ایلام در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی ilam.natije.ir از ابتدای مرداد 1400 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی خراسان جنوبی | azmoon.skedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی خراسان جنوبی | azmoon.skedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان جنوبی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.skedu.ir از روز 21 مرداد 1400 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه 1400 در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی کردستان | 10.249.7.204

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی کردستان | 10.249.7.204

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان کردستان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی 10.249.7.204 اعلام شده و  قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان همدان | hamedan.natije.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان همدان | hamedan.natije.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان همدان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی hamedan.natije.ir از اوایل تا اواسط مرداد ماه قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان | sabtenam.zanjanedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان | sabtenam.zanjanedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان زنجان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sabtenam.zanjanedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان | azmoon.khouzedu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی خوزستان

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خوزستان در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.khouzedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی | azmoon.nkhedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی | azmoon.nkhedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان شمالی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی azmoon.nkhedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی | nemone.razavi.medu.ir

نتایج آزمون نمونه دولتی خراسان رضوی

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی nemone.razavi.medu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری | sanjesh.chbedu.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری | sanjesh.chbedu.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان چهارمحال و بختیاری در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.chbedu.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران | sanjesh.teo.ir

دریافت نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران | sanjesh.teo.ir

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان های تهران در سایت اداره کل آموزش و پرورش این استان به نشانی sanjesh.teo.ir از ابتدای مرداد 1399 قابل دریافت می باشد. آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی این استان در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ در تمامی شهرهای این استان برگزار شده و داوطلبانی که در این …

ادامه نوشته »
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید