خانه / کنکور و انتخاب رشته / کارنامه و رتبه قبولی در رشته ها

کارنامه و رتبه قبولی در رشته ها

آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 98

رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد-1

در این صفحه از آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطلع می شوید. اطلاع از رتبه لازم برای قبولی کنکور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای انجام انتخاب رشته صحیح لازم می باشد. همچنین آخرین رتبه قبولی پرستاری و کارنامه قبولی پرستاری 97 دانشگاه …

ادامه نوشته »

تخمین رتبه کنکور منحصرا زبان

تخمین رتبه کنکور منحصرا زبان

تخمین رتبه کنکور زبان برای عموم داوطلبان امکانپذیر است. داوطلبان با تخمین رتبه کنکور منحصرا زبان برای سال 98 می توانند برای قبولی در کنکور زبان و انجام صحیح انتخاب رشته کنکور اقدام نمایند. در این صفحه با شیوه تخمین رتبه کنکور منحصرا زبان آشنا می شوید. می توانید با …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی در رشته فوریت های پزشکی در کنکور 98

رتبه قبولی در رشته فوریت های پزشکی در کنکور -4

اطلاع از رتبه قبولی در رشته فوریت های پزشکی در کنکور 98 ، برای برنامه ریزی قبولی در کنکور 98 و انتخاب رشته کنکور ، مورد نیاز داوطلبان است. برای اطلاع از رتبه قبولی در رشته فوریت های پزشکی در کنکور این صفحه را مطالعه کرده و درصورت نیاز به …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی رشته های پردیس خودگردان یا پردیس های بین الملل

ثبت نام بدون کنکور دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران 98

 با چه رتبه هایی می شود در رشته های پردیس های خودگردان یا پردیس های بین الملل قبول شد ؟ اطلاع از رتبه قبولی رشته های پردیس خودگردان یا پردیس های بین الملل، برای برنامه ریزی قبولی در دانشگاه های پردیس خودگردان مورد نیاز داوطلبان است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم درمورد …

ادامه نوشته »

کارنامه و رتبه قبولی رشته های دانشگاه علوم پزشکی تهران

در این صفحه از کارنامه و رتبه قبولی رشته های دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه لازم برای دانشگاه تهران مطلع می شوید. با استفاده از کارنامه قبولی پزشکی 97 و حداقل درصد برای قبولی پزشکی می توانید برای قبولی در کنکور برنامه ریزی کنید. همچنین اطلاع از حدود رتبه …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه تهران 97 | پرستاری تهران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تهران-1

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته پرستاری برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی پرستاری دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی نزدیک به واقعیت …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران 97 | مامایی تهران

آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته مامایی برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی مامایی دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی نزدیک به واقعیت …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران 97 | فیزیوتراپی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته فیزوتراپی دانشگاه تهران-1

در این صفحه از آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران مطلع می شوید. با مشاهده رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران برای قبولی فیزیوتراپی در انتخاب رشته کنکور 98 برنامه ریزی کرده و انتخاب رشته صحیحی داشته باشید. رتبه قبولی و نمونه کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه تهران در اختیار داوطلبان …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران 97

آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران 97 | گفتاردرمانی تهران

آخرین رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته گفتاردرمانی برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی گفتاردرمانی دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی نزدیک به واقعیت …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران 97 | اتاق عمل تهران

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران

داوطلبان کنکور 98 ، می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران در کنکور 97 ، برای قبولی در رشته اتاق عمل برنامه ریزی کنند. همچنین اطلاع از حدود رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه تهران ، به قبولی در انتخاب رشته کنکور 98 و داشتن انتخابی …

ادامه نوشته »

آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران 97 | علوم آزمایشگاهی تهران

قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران

در این صفحه از آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران و کارنامه قبولی علوم آزمایشگاهی داوطلبان کنکور 97 ، برای قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران مطلع می شوید. داوطلبان گروه تجربی با اطلاع از حدود رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران می توانند برای قبولی در این رشته برنامه ریزی کرده …

ادامه نوشته »