تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۳

تماس از همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

منابع کنکور

منابع کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش 98

منابع کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش 98

در این صفحه لیست کامل منابع کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش سال 98 را مشاهده می کنید و از زمان ثبت نام و برگزاری کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانش و اعلام نتایج مطلع می شوید. دفترچه کنکور کاردانی فنی و حرفه ای کاردانش و …

ادامه نوشته »

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش 98

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

در این صفحه از زمان و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای سال 98 و کارنامه های آزمون های آزمایشی سنجش مطلع می شوید. نحوه برگزاری آزمون های سنجش که شامل آزمون های مرحله ای و آزمون های جامع می باشد به اطلاع داوطلبان می …

ادامه نوشته »

برای کنکور 98 چه کتاب تستی بهتر است؟

برای کنکور 98 چه کتاب تستی بهتر است؟

آیا می دانید برای کنکور 98 چه کتاب تستی بهتر است؟ در این مقاله بهترین منابع کمک درسی و کتاب های تست کنکور 98 را به اطلاع داوطلبان می رسانیم. نتیجه انتخاب بهترین منابع و بهترین برنامه ریزی ، کسب رتبه های برتر کنکور خواهد بود. با مطالعه این مقاله …

ادامه نوشته »

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور سراسری 98

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

در این صفحه ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور سراسری 98 مطابق با دفترچه راهنمای کنکور سراسری 98 را مشاهده می کنید. هر سال سازمان سنجش ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکو سراسری را برای تمام گروه های آزمایشی تجربی ، انسانی ، ریاضی ، هنر و زبان را اعلام می …

ادامه نوشته »

بودجه بندی کامل دروس هنر کنکور 98

در این مقاله بودجه بندی کامل دروس هنر کنکور به اطلاع داوطلبان گرامی می رسد که لازم است به اهیمت بودجه بندی هر درس در کنکور توجه داشته باشند و آنرا ملاک اساسی برای برنامه ریزی مطالعه دروس عمومی و اختصاصی کنکور 98 قرار دهند. بودجه بندی کنکور از اهمیت …

ادامه نوشته »

ضرایب دروس کنکور هنر 98

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

ضرایب دروس کنکور هنر 98 اعلام شد. سازمان سنجش ضرایب دروس کنکور هنر 98 را مطابق دفترچه کنکور 98 برای زیر گروه ها تعیین نمود. ضرایب کنکور هنر را د رهمین صفحه مشاهده می کنید که شامل ضرایب دروس عمومی و ضرایب دروس اختصاصی هنر می باشد. ضرایب دروس کنکور برای دو دسته داوطلبان نظام جدید …

ادامه نوشته »

بودجه بندی کامل دروس انسانی کنکور 98

بودجه بندی کنکور از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و معنی بودجه بندی کنکور این است که هر سال از هر درس چند سوال طرح خواهد شد و به میزان اهمیت دروس پی خواهید برد. و بر اساس بودجه بندی کنکور سال های قبل روی دروس مهم تر زمان بیشتری …

ادامه نوشته »

ضرایب دروس کنکور زبان 98 نظام قدیم و نظام جدید

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

ضرایب دروس کنکور زبان 98 را همینجا مشاهده کنید. سازمان سنجش هر سال ضرایب دروس کنکور زبان 98 را برای زیر گروه ها تعیین می کند. ضرایب کنکور زبان شامل ضریب دروس عمومی و ضریب دروس اختصاصی زبان می باشد. در سال 98  سیستم آموزشی تغییر کردو هم اکنون، ضرایب دروس کنکور برای دو دسته …

ادامه نوشته »

ضرایب دروس کنکور انسانی 98

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

ضرایب دروس کنکور انسانی 98 را همینجا مشاهده کنید. سازمان سنجش هر سال ضرایب دروس کنکور انسانی 98 را برای زیر گروه ها تعیین می کند. ضرایب کنکور انسانی شامل ضریب دروس عمومی و ضریب دروس اختصاصی انسانی می باشد. در سال 98  سیستم آموزشی تغییر کردو هم اکنون، ضرایب دروس کنکور برای دو …

ادامه نوشته »

ضرایب دروس کنکور تجربی ۹۸

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

سازمان سنجش ضرایب دروس کنکور تجربی ۹۸ را اعلام کرد. در این صفحه ضرایب دروس کنکور تجربی 98 را مشاهده می کنید. ضرایب کنکور تجربی اهمیت هر درس را در کنکور نشان می دهد. اطلاع از ضرایب دروس کنکور برای داوطلبان تجربی ضروری است، زیرا می توانند با توجه به اهمیت هر درس و …

ادامه نوشته »

ضرایب دروس کنکور ریاضی 98

زمان ثبت نام قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 98

سازمان سنجش ضرایب دروس کنکور ریاضی 98 را اعلام کرد. اینجا ضرایب دروس کنکور ریاضی 98 را برای زیر گروه ها مشاهده می کنید. ضرایب کنکور ریاضی شامل ضریب دروس عمومی و ضریب دروس اختصاصی ریاضی است. با توجه به تغییرات سیستم آموزشی ، ضرایب دروس کنکور برای دو دسته …

ادامه نوشته »

بودجه بندی کامل دروس ریاضی کنکور 98

بودجه بندی کامل دروس ریاضی کنکور برای داوطلبان گرامی لازم است، به اهیمت بودجه بندی هر درس در کنکور توجه داشته باشید، بودجه بندی کنکور از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و معنی بودجه بندی کنکور این است که هر سال از هر درس چند سوال طرح خواهد شد و …

ادامه نوشته »